Przyjecie zuzytych materialów eksploatacyjnych z urzadzen drukujacych

Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który potwierdza, że firma w sposób poprawny i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go adekwatnemu podmiotowi. Odpadem nazywamy substancje i obiekty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, które wskazują podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego działania. Każda firma, jaka wytwarza odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili przekazania go do kolejnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego samochodu, w którym przesyłane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, ponieważ w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.puste.info